โทรสอบถาม. 0-2216-1761

News & Event

TOTAL: 1 PICTURES

select a picture

อาจารย์ ตุ๊ก (อ. ณรงค์ศักดิ์ อิ่มเจริญ

ดนตรีคือการเติมเต็มจำเป็นตั้งแต่ปฐมวัย
จนถึงวัยใกล้อุดมศึกษากว่า 80 % เด็กจะเบนเข็มไปในสายอื่น
แต่ในช่วงที่เรียนตั้งแต่อนุบาล จนถึงมัธยมปลาย ดนตรีคืออาหารของจิตวิญญาณ ช่วยกล่อมเกลา ช่วยฝึกสมาธิ 
ฝึกการมีส่วนร่วม
ฝึกใช้ชีวิตให้เป็น 
ทั้งหมดคือเขาได้รับโดยไม่รู้ตัว / และเขาจะรู้ถึงผลลัพธ์. ตอนที่เขาพ้นวัยอันตรายแล้ว.

อัพเดท : 23 ต.ค. 59 อ่าน : 1061 ครั้ง