โทรสอบถาม. 0-2216-1761

Interview

TOTAL: 48 PICTURES

select a picture

หลักสูตร การเรียนการสอนดนตรี music tree School Thai Land รับรองหลังสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ

 

วิชาดนตรีสากล   ทุกวิชาทำการสอนโดยครูผู้สอนที่มีประสบการณ์  (โดยทางโรงเรียนได้คัดสรรคุณภาพครูผู้สอนโดยเคร่งครัด) การเรียนการสอนเราจะมีการปูพื้นฐานที่ดีเยี่ยมให้ผู้เรียนตั้งแต่เริ่มต้น เน้นทั้งทฤษี และปฏิบัติ มีการส่งสอบสถาบันสอบเกรดชั้นนำ เช่น Trinity,Royal,LCM และการแสดงของนักเรียนอย่างเป็นระบบทุกๆปี 

ทางสถาบันใช้ หนังสือ Alfred (เป็นหนังสือที่ได้รับการยอมรับ) เป็นหลักในการเรียนการสอน ทุกๆ วิชาที่สถาบันเปิดสอน ทางสถาบันจะเลือกหนังสือและบทเรียนในหนังสือให้สำหรับการฝึกทักษะทางด้านดนตรี ให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ล่ะท่าน

การเรียนดนตรี ทางสถาบัน เน้นการพัฒนา ทางด้านจิตใจเป็นสำคัญ (มีความเฉลียวฉลาดในทางอารมณ์) (EQ : Emotional Quatient) ความสนุกเพลิดเพลินในการเรียนการสอนและสอนให้เล่นดนตรีอย่างมีความสุข ครูผู้สอนกับผู้เรียนควรเข้ากันได้ดีและสอนอย่างเป็นกันเองเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน(จะช่วยให้ผ่อนคลายในเวลาเรียน)

-  พัฒนา การแสดงออกบนเวที  สร้างความมั่นใจและกล้าแสดงออกในคนหมู่มาก (สาธารณะ)

-  พัฒนา เข้าใจในทฤษฎี,ปฎิบัติ เรียนรู้จังหวะการเล่นดนตรีอย่างถูกต้อง และถูกวิธี

-  พัฒนา การนำไปปฎิบัติในการเล่นจริง นำไปใช้ในชีวิตจริงและการรวมวงหรือพัฒนาไปถึงระดับมืออาชีพ   อย่างมั่นใจ 

 

อัพเดท : 19 ส.ค. 58 อ่าน : 2429 ครั้ง